Välkommen till Svarthäll

På Svarthälls säteri har det bedrivits grisproduktion sedan 1960-talet med ständig utveckling för djuren, miljön och människors bästa. Idag drivs gården av Sven-Erik, Jenny och Markus och deras duktiga medarbetare. Grisarna av treraskorsning för att få fram den bästa köttkvaliten. Vi har ett nära samarbete med Svenska Djurhälsovården och grisarna är certifierade och kontrollerade av oberoende kontrollorgan. På gården odlas det mesta av fodret till grisarna, gödseln tas tillvara och blir växtnäring till spannmålen på åkrarna. Vi strävar efter att komma närmare konsumenten, restauranger och handel – på så sätt får man ner transporter och det ger jobb i regionen.